DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ได้จัดการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ตฤณ วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Technology Mega Trends: The future of government technology และ Disruptive Innovation for Digital Government


โดยมาให้ความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเคล็ดวิชาแดนมังกร พลิกเกมส์ธุรกิจยุคดิจิทัล
ได้แก่ โมเดลธุรกิจในจีน ศูนย์บ่มเพาะนักศึกษาด้านนวัตกรรม (Zhejang Overseas High-Level Talents Innovation Park) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้จีนเติบโต ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ผสาน การอัปและรีสกิลให้กับคนในท้องถิ่น และหัวใจ ของการพัฒนา Digital Economy ในประเทศจีน คือ การสร้าง e-Industrial Park รวมถึงนโยบายให้ Social Media ส่งเสริมการศึกษาทางช่อง youku (YouTube จีน) หมู่บ้าน e-Commerce Case Study การทำ e-Commerce ส่งเสริมสินค้าฮาลาลไทยในจีน
 
สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA

TDGA - สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ได้จัดการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 7