DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ได้จัดการอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 4 (Digital Transformation Program: DTP#5) เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 สพร. โดยคุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผอ.สถาบัน TDGA นำคณะผู้บริหารไปเรียนรู้ประสบการณ์จาก Krungthai Innovation Lab ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยได้รับเกียรติจากคุณเธียร เพชลีฬหะ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส กลุ่มกลยุทธ์และการบริหารจัดการควบคุมดูแล และคุณอุษาวรรณ สุวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม Internal Digitization ธนาคารกรุงไทย ให้การต้อนรับ
 
ในการดูงานครั้งนี้ คณะผู้บริหารฯ DTP#5 ได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อ ‘Krungthai Digital Transformation Journey’ จากคุณเธียร เพชลีฬหะ และคุณอุษาวรรณ สุวงศ์ โดยให้ความรู้ กลยุทธ์ และเส้นทางการพัฒนากระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ธนาคารดิจิทัล Digital Banking ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ที่เชื่อมโยงและบูรณการเทคโนโลยีหลากมิติให้เตรียมพร้อมและรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น Open Banking เพื่อให้บริการทั้งภาครัฐและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA  


    

    

  
TDGA - สถาบัน TDGA นำคณะผู้บริหารขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาล เรียนรู้ประสบการณ์จาก Krungthai Innovation Lab ธนาคารกรุงไทย พร้อมแบ่งปันประสบการณ์เส้นทาง “Krungthai Digital Transformation Journey"