DG Learning Portal
1. กรุณาคลิกลงทะเบียนที่ Digital ID
(หรือหากมีบัญชี Digital ID แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที)
2.ยืนยันอีเมล
(ท่านที่เป็นสมาชิกเดิมให้ใช้อีเมลเดิมในการยืนยัน)
คลิกเพื่อไปยัง Digital ID

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA by DGA) ได้สร้างประสบการณ์การอบรมที่หลากหลายและเต็มไปด้วยความรู้รอบด้านในหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 2 องค์กรชั้นนำของวงการดิจิทัลในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารองค์กรในยุค Next Normal และเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับ Cybersecurity

 
รองศาสตราจารย์ ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้บรรยายในหัวข้อ "การบริหารองค์กรและคนในยุค Next Normal" โดยเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองและวิสัยทัศน์ในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายถึงการทำความเข้าใจและปรับตัวตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี สังคม หรือเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีการสำรวจบทบาทและคุณลักษณะของผู้นำที่เหมาะสมกับการบริหารองค์กรในยุค Next Normal ซึ่งอาจจะเน้นไปที่ความสามารถในการนำทีมในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ดร.ปริญญา หอมอเนก ประธานกรรมการบริหารจากบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด ได้มีการบรรยายเรื่อง “Cybersecurity & Privacy for Digital Government CEO” โดยกล่าวว่า Cybersecurity โลกปัจจุบันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่มาควบคู่ไปกับความเป็นส่วนตัว (Privacy) ซึ่งเราจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการให้ข้อมูลของตนเองสู่โลกภายนอก ความผิดปกติของข้อมูลข่าวสาร (information disorder) และประเภทของการรั่วของข้อมูลผ่านกรณีตัวอย่าง การระบาดของแก๊ง Call Center และความเสี่ยงของการรั่วไหลข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสิ่งสำคัญคือ การตระหนักในเรื่องของ Cyber Resilience ตลอดเวลา นั่นคือ “เกิดเหตุวันนี้ พรุ่งนี้ยังคงไปต่อได้” อีกทั้งยังได้เรียนรู้หลักคิดธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) แนวคิดของการปกป้องข้อมูลเป็นมากกว่าข้อมูลส่วนบุคคล การกำกับดูแลข้อมูล (Data protection) หลักการพื้นฐานสำหรับสิทธิมนุษยชนบนอินเทอร์เน็ต (Human Rights Online) ตลอดจนบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารองค์กรกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

สำหรับผู้ที่สนใจ Upskill-Reskill ด้านทักษะดิจิทัล ทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าไปเยี่ยมชม และค้นหาหลักสูตรที่สนใจทั้งแบบ Onsite และ Online ได้ที่เว็บไซต์ สถาบัน TDGA ดูข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ได้ที่นี่! หรือ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบัน TDGA  


    

    

  
TDGA - หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 9 เสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารองค์กรในยุค Next Normal และเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับ Cybersecurity